Welkom bij golfvereniging Kapèlkeshof

Welkom op de website van golfvereniging Kapèlkeshof, een bloeiende golfclub die op de perfect verzorgde banen van Wijn & Golfdomein Kapèlkeshof te gast is. Het doel van deze site is:

  • geïnteresseerden te informeren over het doen en laten van onze vereniging en mogelijk aan te sporen om lid te worden.
  • leden te informeren over clubzaken (achter login)

Golfvereniging Kapelkèshof is opgericht in 2007 en telt momenteel ca 330 enthousiaste leden. Er is een proactief bestuur, een actieve wedstrijdcommissie (WeCo), een Jeugdcommissie en een handicap- en reglementcommissie (HaReCo). Onze golfvereniging kenmerkt zich door haar laagdrempelig karakter. Jong, oud, beginneling of ervaren golfspeler, u zult snel ontdekken dat u zich in onze vereniging thuis voelt.

In totaal hebben we de beschikking over 21 holes die onder te verdelen zijn in:

  • De Kapèlkeshofbaan, een Par 3 baan van 18 holes met een eigen clubhandicap.
  • De Solarisbaan met 9 holes een par 3/4 baan waarop het WHS handicap van toepassing is.

Golfvereniging Kapèlkeshof bevordert de beoefening van de golfsport en saamhorigheid van de leden. Dit doen wij door het organiseren van competities, talloze wedstrijden en andere activiteiten. Activiteiten waarbij sportiviteit doorspekt is met gezelligheid en die natuurlijk niet eindigen wanneer de laatste bal geslagen of geput is. Golf is vooral een prettige vrijetijdsbesteding waarbij veel ruimte is voor sociale contacten.

Raadpleeg onze activiteitenagenda om een idee te krijgen van wat er allemaal georganiseerd wordt.
Onder anderen zijn dit diverse wedstrijden, al dan niet met een culinair hapje, met als hoogtepunten de zomeravondcompetitie, de heren- en damesochtend op respectievelijk donderdag- en vrijdagmorgen en natuurlijk de clubkampioenschappen.

Als u lid wilt worden van onze vereniging, dan kan dit door een mail te sturen naar secretariaat@golfverenigingkapelkeshof.nl.

Graag begroeten wij u op onze prachtig verzorgde accommodatie in Grashoek en kunnen we, mede door onze activiteiten, zorgen voor menig uurtje golfplezier

Hans Nijssen, voorzitter