Jos Terlingen nieuwste regelcommissaris

Iedere golfvereniging die zelf regelexamens wil afnemen, moet beschikken over een regelcommissaris.
Iedere regelcommissaris heeft een door de NGF georganiseerde cursus gevolgd.
Deze cursussen zijn, zacht gezegd, nogal pittig.
Golfvereniging Kapèlkeshof prijst zich gelukkig met niet 1, maar liefst 4 regelcommissarissen.
De laatste nieuwe regelcommissaris is Jos Terlingen. Hij heeft in 2023 met succes het examen afgelegd.
Alle regelcommissarissen hebben zitting in de HaReCo.
Als golfvereniging kunnen we hierdoor zelf de regelexamens voor nieuwe leden afnemen.
(vroeger gebeurde dit bij de "peelse golf".)
Ook voor moeilijke regelvragen kunt U terecht bij de HaReCo .
Heeft U een vraag, mail deze naar hareco@golfverenigingkapelkeshof.nl
Van de meest interessante vragen zullen we verslag doen in deze blog.
golfregels2
golfregels

Ander nieuws

Warming-Up

Goede warming-up van groot belang Zorg ervoor dat je lijf klaar is voor het golfen,…